Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad active do češtiny

active = aktivní; činný; působivý; pohybový; činný rod; čilý; živý; účinný; platný; pohyblivý; radioaktivní; efektivní; energický; činorodý; v činnosti; aktivní účet
chemically active = chemicky činný; chemicky aktivní;

Příklady překladu slova "active" z webu:

The active gear, he'd found, was not too bad.  Aktivní systém, jak zjistil, nebyl špatný.
He's an active little bugger.  Je to pěkné kvítko.
There are shields active down there?  Dole jsou zapnuté štíty!
An unsealed door in active use would be a nineday wonder.  Naopak nezapečetěné by vyvolaly rozruch jako desátý div světa.
Palmer killed power to the active systems.  Palmer vypnul aktivní systémy.
We're sitting up here blind, over active weapons.  Sídlíme tady nahoře slepí, nad aktivními zbraněmi.
I say again, the fish are now active — shit!  Opakuji, ryby jsou nyní aktivní - do prdele!
She was an aging tart, but still an active volcano.  Byla to stárnoucí běhna, ale pořád ještě činná sopka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoractivism   activities   activity   actor   actuated   actuating   actuating linkage   actuation