Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad activate; actual; actualities; actuality do češtiny


activate = povzbudit, pohnout se, rozhýbat, rozhýbat k činnosti, vyvolat radioaktivitu v, vyvolávat, nabudit, spustit, uvést v činnost, provětrat, aktivizovat, odjistit

actual = nynější, současný, efektivní, běžný, platný, dosavadní, činný, účinný, faktický, reálný, součastný, podle skutečnosti

actualities = skutečnosti, skutečné okolnosti, současné okolnosti, fakta, současné podmínky


Next: actually; actuary; actuate; acute    appurtenance; appurtenant; apropos; apt