Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad action do češtiny

action = akce; čin; činnost; jednání; postup; působení; vliv; děj (literárního díla); žaloba; chod (stroje, zvířete); utkání; boj; bojová akce; soudní pře; bitva; opatření; mechanika; zásah; akční; spor; působnost; konání; řízení; pře; proces; účinek; snímací
administrative action = správní řízení; podání; podání ve správním řízení; žaloba ve správním řízení;
affirmative action = kladná akce; kladný čin; zvýhodňování menšin;
appropriate action = příslušné kroky; vhodné kroky; zahájit řízení; otočný závěr;

Příklady překladu slova "action" z webu:

Action and reaction.  Akce a reakce.
The action is narcotics.  Jde o narkotika.
Not in action since.  Od té doby nebyl v akci.
That's where the action is now.  Tam se teď odehrává to hlavní.
That is where the action will be.  Tam se to bude odehrávat.
I was told that this action saved several lives.  Tato skutečnost prý zachránila několik životů.
You would have taken no such action as you did.  Nebyl byste provedl to, co jste udělal.
I wanted to go where the big action was.  Mířil jsem tam, kde se děly velké věci.
You have not yet told me what your good action was.  Ještě jste mi neprozradil, jakýý byl ten váš dobrý skutek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoractivation   activator   active   activism   activities   activity   actor   actuated