Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad acting do češtiny

acting = jednání; hraní; jednající; úřadující; působící; divadelní; hra; herecké výkony; ve službě; zastupující; výkonný; hrající; chovající se; divadelní hra; vykonávající funkci; herecký výkon; předvedení; působení; představení; pracující; herectví
double acting = dvojitý; dvojčinný;

Příklady překladu slova "acting" z webu:

Acting all the time.  Znáš to.
Start acting like one.  A podle toho se musíte chovat i teď.
She's not acting weird?  Nechová se divně?
Those nerves are acting up.  A ty nervy fungují dál.
You've got them all acting like you!  Chovají se teď všichni jako ty!
Should be okay, he said, acting puzzled.  Měl by být v pořádku, hrál zmateného.
Like you said, probably they're just acting paranoid.  Ale jak říkáš, pravděpodobně to jsou úplní blázni.
Sooner or later they're going to start acting like one.  Dřív nebo později se začnou chovat jako vláda.
Pyrrans do not enjoy sitting on a mountain and acting as jailers.  Pyrrany nebaví sedět na hoře a dělat vězeňské dozorce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraction   activation   activator   active   activism   activities   activity   actor