Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad across do češtiny

across = napříč (7. p.); přes (4. p.); křížem; za; na druhé straně; na druhou stranu; šikmo; kolmo; přes plochu; křížem krážem; přespříč; rozměr stranového klíče
come across = narazit na (náhodou); vypláznout peníze; přejít; mít účinek; působit; zabrat; zajít; trefa; vrazit; potkat; natrefit; překřížit dráhu; uplatnit se; křížit dráhu; dát si říct; setkat se náhodou s; kápnout na; být povolen; dělit se; podat;

Příklady překladu slova "across" z webu:

Across the desert?  Myslíte přes poušť?
We're across jump.  Provedli jsme skok.
He looked across the shed.  Pohlédl přes halu.
Her hand came across his face.  Pohladila ho po tváři.
A dark shadow fell across him.  Padl na něj stín.
And where did you come across her?  A kde jste ji objevil?
She blew me a kiss, from across the room.  A zamířila do chodby.
He rubbed his hand back and forth across the top of his head.  Rukama si třel holou hlavu.
The lights of a dozen boats moved slowly across the water.  Světla lodí pomalu klouzala po vodě.
He ran the back of a large brown hand across his mouth.  Přejel si hřbetem hnědé ruky přes ústa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoracrylate   acting   action   activation   activator   active   activism   activities