Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad acquittance; acreage; acrid; acrimonious do češtiny


acquittance = zaplacení (dluhu), kvitance, splacení, potvrzení příjmu, stvrzenka, splacení dluhu, splnění povinnosti, potvrzení o splnění

acreage = orná půda, počet akrů, plošná výměra, půda, osevní plocha, rozloha, výměrový, vyměření

acrid = štiplavý, kousavý (přen.), jízlivý, žlučovitý (přen.), trpký, ostře páchnoucí, palčivý, sarkastický, čpavý, páchnoucí ostře, dráždivý, štípavý


Next: acrimony; acrobat; across-the-board; act    appropriateness; appropriation; approve