Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad acquirement; acquisitive; acquit; acquittal do češtiny


acquirement = získání, nabytí, osvojení si, znalost, dovednost, schopnost, akvizice, vyšší kvalifikace, získávání, obratnost, dovednosti, vzdělání

acquisitive = hrabivý, zvídavý, výdělkářský, nenasytný, majetnický, hamižný, prospěchářský, shánčivý, shánčlivý, chamtivý

acquit = zbavit, splatit, vyhovět, osvobodit, zhostit, vést si jak, propustit z obžaloby, zprostit (2. p.), uznat nevinným (4. p.), osvědčit se, propustit, zaplatit


Next: acquittance; acreage; acrid; acrimonious    apprenticeship; apprise; approaching