Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad acquiesce; acquiescence; acquiescent; acquire do češtiny


acquiesce = podřídit se, podvolit se, dát svolení, svolit, neprotestovat, podvolit, smířit se, nechat si líbit, nechat si, mlčky souhlasit, souhlasit

acquiescence = podvolení se, souhlas, povolnost, mlčky daný souhlas, tichý souhlas, tiché přijetí

acquiescent = svolný, rezignovaně souhlasící, poddajný, souhlasící, ústupný


Next: acquirement; acquisitive; acquit; acquittal    apprehension; apprehensive; apprentice