Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad acquaintance do češtiny

acquaintance = známost; obeznámenost; známost s (kým); znalost (čeho); známý; znalost (2. p.)
make the one's acquaintance = obeznámit se s;

Příklady překladu slova "acquaintance" z webu:

They were old acquaintances.  Byli staří známí.
A swineherd of my acquaintance.  Od tatíčka mého kulatého kamaráda.
Bloody good to make your acquaintance.  To je super, že tě poznávám.
He and my lawyer had been acquaintances for many years.  S mým právním zástupcem už se řadu let znal.
It has been nice to make your acquaintance.  Jsem rád, že jsem se s vámi seznámil.
Yet out there you greeted me like a onetime acquaintance.  A přesto jsi mě přivítal jako dávnýho známýho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoracquaintance with   acquainted   acquisition   across   acrylate   acting   action   activation