Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad acknowledgement; acorn; acoustic; acquaint do češtiny


acknowledgement = uznání, poděkování, přiznání, doznání, ocenění, ověřovací klauzule, dík, potvrzování, přijetí písemnosti, potvrzovací, potvrzení přijetí písemnosti, oceňování

acorn = špička, hrot, miniaturní, žaludový, ořech, krmit žaludy

acoustic = akustika, zvukový, sluchový, zvukotěsný, zvukoizolační

acquaint = obeznámit, znát se s (7. p.), informovat, znát se, vyznat se, seznamovat


Next: acquiesce; acquiescence; acquiescent; acquire    appreciated; appreciatory; apprehend