Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accustomed do češtiny

accustomed = obvyklý; zvyklý; navyklý; zvyknout si na; zvyknout si; navyknout si; ustálený; přivyklý; bezbuněčný

Příklady překladu slova "accustomed" z webu:

Eyes accustomed to the dark could see well enough.  Oči přivyklé tmě mohly vidět dost dobře.
We are accustomed to the protection of mri with us.  Navykli jsme si na ochranu mri.
His friends got accustomed to it.  Jeho přátelé si zvykli.
These people are not accustomed to being babysat.  Ti lidé nejsou zvyklí, aby jim někdo dělal chůvu.
It was a royal voice, accustomed to command.  Měl panovnický hlas, zvyklý rozkazovat.
I knew that these men were accustomed to discipline.  Věděl jsem, že tihle muži mají disciplínu v krvi.
They were not, on the whole, men accustomed to guile.  V žádném případě to nebyli lidé zvyklí na klam a podvod.
Clark was sad, but he was a man accustomed to death.  Clark byl smutný, byl to však člověk přivyklý smrti.
Mitch, we know this is frightening, but we've grown accustomed to it.  Mitchi, známe ten strach, ale už jsme si na něj zvykli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoracetate   acetylene   achievement   acidity   acoustical   acoustical material   acoustics   acquaintance