Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accuracy do češtiny

accuracy = přesnost; správnost; preciznost; správnost věci; pečlivost; určitost; věrnost; třída přesnosti
adequate accuracy = postačující přesnost; požadovaná přesnost;
angle accuracy = úhlová přesnost; přesnost úhlu;
calibration accuracy = přesnost dělení stupnice; správnost cejchování;
control accuracy = přesnost regulace; přesnost řízení; házení;

Příklady překladu slova "accuracy" z webu:

We want much better accuracy than that.  Potřebujeme mnohem přesnější hodiny.
Various witnesses testified to the accuracy of these statements.  Rozliční svědci potom potvrzovali pravdivost prohlášení.
Mel knew him well and respected his accuracy and fairness.  Mel ho dobře znal a vážil si jeho přesnosti a objek­tivity.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraccurately   accusation   accustomed   acetate   acetylene   achievement   acidity   acoustical