Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accumulation do češtiny

accumulation = hromadění; akumulace; ukládání; nakupení; nahromadění; vzrůst; hromada; sumarizace; shluk; nános; jímání; tabelování; sediment; přírůstek; kumulace; akumulační; narůstání; tezaurace; kompletace; aglomerace; usazenina; uloženina; shromažďování; nanášení
heat accumulation = akumulace tepla; hromadění tepla;
accumulator   accuracy   accurately   accusation   accustomed   acetate   acetylene   achievement