Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accredited do češtiny

accredited = akreditovaný; autorizovaný; uznávaný; úředně uznaný; autorizovaný zástupce
be accredited = být pověřen; být zplnomocněn;
accretion   accumulation   accumulator   accuracy   accurately   accusation   accustomed   acetate