Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accredit; accreditation; accrual; accrue do češtiny


accredit = pověřit (diplomaticky), připisovat, přičítat, akreditovat (dipl.), uznat, schválit, zmocnit, pověřovat, úředně uznat, prověřit, přisuzovat (4. p.), zmocňovat

accreditation = úřední uznání, schválení, uznání, pověření, zmocnění

accrual = nárůst, připadnutí, přírůstkový, nárůstový, pomalý nárůst, narůstání, časové rozlišení


Next: accumulate; accumulative; accursed; accurst    apparently; apparition; appease; appellant