Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accounts do češtiny

accounts = účty; účetní knihy; účtový; účtování; účetnictví; finanční výkaz; výkaznictví; výkaz; účetní uzávěrka; analytická evidence
agree accounts = vyrovnat účty; odsouhlasit účty;
analytical accounts = analytická evidence; analytika;
audit accounts = prozkoumat účty; revidovat účty; ověřovat účty; kontrolovat účty; auditovat účty;
audited accounts = revidované účty; revidovat;

Příklady překladu slova "accounts" z webu:

That accounts for the aquatic hypothesis.  To svědčí právě pro hypotézu vodního živočicha.
We opened accounts for 22,423,000.  Otevřeli jsme účty na 22 423 000.
These are the accounts of my men.  Tohle jsou smluvní konta mých lidí.
Again the bank used designated accounts of its nominee company.  Banka k tomu opět použila připravené účty své pověřené společnosti.
At nine tomorrow, you will close their accounts and pay them.  Zítra v devět jim je zrušte a vyplaťte vklady.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraccredited   accretion   accumulation   accumulator   accuracy   accurately   accusation   accustomed