Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accounting do češtiny

accounting = účetnictví; účetní (příd. jm.); zúčtování; evidence; soupis; kontrola; účet; konto; počítání; zpráva; úvaha; úsudek; důvod; okolnost; zúčtovací; referát; účetní evidence; účtování; vzájemné zúčtování; účetnický; odpovědnost; účtárenský; účtovací
call accounting = sazbování hovorů; tarifování;
cost accounting = provozní účetnictví; vyčíslení nákladů; nákladové účetnictví;
electricity accounting = zúčtování elektrické energie; fakturace spotřeby elektrické energie; falšování účetních dokladů;

Příklady překladu slova "accounting" z webu:

Why accounting records too?  Na co ale ty účetní knihy?
Niun, the accounting is no matter.  Niune, sčítání nemá smysl.
Yes — but their accounting procedures ...  Ano - ale to jejich účetnictví...
Have you found some mistake in my accounting then?  Zjistili jste tedy v mých účtech nějakou chybu?
Whatever had happened, we had given a good accounting of ourselves.  Ať se stalo cokoli, pro začátek jsme se docela pěkně uvedli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraccounts   accredited   accretion   accumulation   accumulator   accuracy   accurately   accusation