Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accountable; accouplement; accoutrements do češtiny


accountable = zodpovědný, vysvětlitelný, trestně odpovědný, závazný, právně odpovědný, zúčtovatelný

accouplement = vazba, svlak, kleště (stav.), dřevěná vzpěra, dřevěné táhlo, spřažení

accoutrements = nezbytné doplňky, výstroj, rekvizita, součástky výstroje, výzbroj, vybavení


Next: accredit; accreditation; accrual; accrue    appal; appalling; appanage; apparel