Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accordance with do češtiny

accordance with = ve shodě s; podle; souhlasný
in accordance with = v souladu s; podle (2. p.); ve shodě s; dle; ve smyslu; v souhlasu s; ve souladu s (7. p.); v souladu s (7. p.);
accordion   account   account sales   accountant   accounted   accounting   accounts   accredited