Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accord do češtiny

accord = smlouva; shoda; dohoda; shodovat se; jednota; souzvuk (hud.); soulad; vyváženost; souhlasit; poskytnout; vyhovět; akord (hud.); hodit se; dát; harmonie; být ve shodě; sladit; uvést ve shodu; povolit; svornost; přiznat; udělit; vydat; souhlas; poskytovat
common accord = společná dohoda; shoda; souhlas);
in accord = ve shodě; ve souladu; v souladu; of own accord = o své vlastní vůli;
out of accord = v rozporu;
with one accord = jednomyslně; of his own accord = z vlastního popudu; dobrovolně;

Příklady překladu slova "accord" z webu:

Clint s accord stopped near the tennis courts.  Clintův accord zastavil u tenisových kurtů.
There were murmurs of accord on all sides.  Na všech stranách se ozývalo souhlasné mručení.
Jubilation at this sign of profound accord proved premature.  Jásot nad tímto projevem hluboké shody se ukázal být předčasný.
He came to me of his own accord yesterday.  Včera za mnou přišel z vlastní vůle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraccordance   accordance with   accordion   account   account sales   accountant   accounted   accounting