Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accomplishment; accordingly; accost do češtiny


accomplishment = dokončení, provedení, výkon, výsledek, dokonání, dovršení, dosažení, splnění, znalosti, vykonání, čin, uskutečnění

accordingly = v souladu s tím, podle toho, společně, tedy, adekvátně, shodně, podle dohody, obdobně, tudíž, v souladu s (7. p.), patřičně

accost = obtěžovat (koho), oslovit koho (bez představování), navázat hovor, přistoupit a oslovit, oslovit (bez představování), přistávat


Next: accountable; accouplement; accoutrements    apocryphal; apologetic; apologize; apostrophe