Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accomplice; accomplish; accomplished do češtiny


accomplice = spoluviník, spolupachatel, účastník, účastník trestného činu, spoluvinice, spolupachatelka

accomplish = provést, dokončit, dokázat, uskutečnit, dovršit, dosáhnout, vytříbit, dosáhnout dokonalosti, uskutečňovat, splnit, zdokonalit, dosahovat (2. p.)

accomplished = udělaný, hotový, dokonalý, uznávaný, ustálený, kvalifikovaný, kultivovaný (o lidech), výborný, vzdělaný, vyzrálý, vyškolený, perfektní


Next: accomplishment; accordingly; accost    ape; apex; apical; apiece