Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accidental; acclimatization; acclimatize do češtiny


accidental = nahodilý, druhotný, nepodstatný, vedlejší, způsobený nehodou, nezaviněný, způsobený úrazem, neúmyslný, vedlejší věc, úrazový, nehodový, příležitostný

acclimatization = přizpůsobení, zdomácnění, přivykání, zvykání, zaklimatizování, přizpůsobení se

acclimatize = přizpůsobit se, zdomácnět v prostředí, přizpůsobit, zaklimatizovat, aklimatizovat se


Next: acclivity; accolade; accommodate    antiquity; antiseptic; antisocial; anvil