Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accident do češtiny

accident = nehoda; havárie; náhoda; nehodový; úraz; nepředvídaná událost; neštěstí; porucha; bouračka; úrazový; dopravní nehoda; událost; vedlejší věc; nahodilá událost; příhoda; havarijní; nehoda
air accident = letecká nehoda; nehoda ve vzduchu; letecký úraz;
automobile accident = dopravní nehoda; autonehoda;
by accident = náhodou (nešťastnou); nešťastnou náhodou;
car accident = autonehoda; automobilová nehoda; dopravní nehoda; vis maior;

Příklady překladu slova "accident" z webu:

Is accident your woman is here?  A je snad náhoda, že je teď tady?
Then the accident had happened.  Pak se mu stala nehoda.
He'd found the accident report;  Našel hlášení o nehodě.
Was it simply an accident of some sort?  Byla to jen pouhá náhoda?
By choice and not by accident or mistake?  Z vlastní vůle, nebo při nehodě, či nějakou chybou?
It was all sort of an accident anyway.  Byla to stejně jen taková neštastná náhoda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoracclaim   acclamation   accommodating   accommodation   accommodation facilities