Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accepted do češtiny

accepted = přijal (4. p.); přijatý; přijímaný; přípustný; nebýt nic platný; na slovo vzatý; příjemce
be accepted = být přijatý; platit;

Příklady překladu slova "accepted" z webu:

Accepted what?  Přijalo jsi co?
He accepted it.  Vzal si.
Toranaga had accepted the sword.  Toranaga meč přijal.
Without comment he accepted them.  Převzal je bez jediného slova.
The girl laughed gaily, accepted the compliment, and returned it.  Dívka se vesele zasmála a pochvalu přijala, aby ji opětovala.
The other lords could have accepted that.  To by byli ostatní šlechtici celkem s pochopením přijali.
He was not a man who accepted defeat gracefully;  Nebyl z těch, kdo dovedou přijmout porážku s noblesou;
He allowed them to placate him, and accepted more wine.  Jabu se nechal ukonejšit a kývl, aby mu ještě nalili víno.
I had to wait four years to get accepted here.  Musel jsem čekat čtyři roky, než mě sem přijali.
This man was the leader and he knew it, accepted it automatically.  Byl vůdcem a byl si toho vědom, bral to jako samozřejmou věc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraccess   access method   access time   accessories   accessory   accident   acclaim   acclamation