Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad acceptable; acceptor; accessary; accession do češtiny


acceptable = ucházející, vítaný, přípustný, eskontovatelný (směnky), vhodný

acceptor = příjemce směnky, akceptor, akceptant směnky, přijímač, akceptant, příjemce nabídky, aktor, odsávací filtr

accessary = napomáhač, spoluvinný, dodatek, spolupachatel, podrobnost, doplněk, detail, doplnění

accession = přístup, nastoupení, přiblížení, nástup, přírůstek, získat přírůstek, zapsat mezi přírůstky, počátek, doplňování, vstoupení do sítě, akcese, přidružení


Next: accidental; acclimatization; acclimatize    antipyretic; antiquarian; antiquated; antique