Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accent do češtiny

accent = přízvuk; akcent; přizvukovat; označit přízvukem; zdůraznit; výslovnost (neodb.); akcentovat; čárka; důraz; způsob výslovnosti; diakritické znaménko; opatřit diakritickými značkami; přízvukový; dialekt; rozlišovací znaménko; zdůraznil
graphic accent = přízvuk; diakritické znaménko;
tonic accent = silový přízvuk; tónický přízvuk;

Příklady překladu slova "accent" z webu:

The accent was very slight.  Měla velmi lehký přízvuk.
As his accent told everyone he met.  Jak také jeho přízvuk prozradil každému, s kým se stýkal.
Abashed by his accent and manner, they let him pass.  Zaraženi jeho přízvukem a způsoby, nechali ho projít.
Bunny interrupted, her cutiepie accent noticeably lacking.  Její mazlivá výslovnost najednou chyběla.
Yes, yes, the clerk said with an accent and pointed to the west.  Jo, jo, řekl chlapík s přízvukem a ukázal k západu.
The voice was more forceful now, and the feigned accent was gone.  Hlas teď přímo burácel a předstíraný přízvuk z něho nadobro vymizel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoracceptance   accepted   access   access method   access time   accessories   accessory   accident