Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad acceleration do češtiny

acceleration = zrychlení; urychlení; akcelerace; uspíšení; zrychlování; reaktoru; urychlený postup; urychlení nabytí práva; akcelerační; zvýšení; rozbíhání; přirychlení; urychlování; přidávání plynu; doložka zrychlení
Coriolis acceleration = Coriolisovo zrychlení; zrychlení Coriolisovo;
gravitational acceleration = tíhové zrychlení; zemské zrychlení; gravitační zrychlení;
instantaneous acceleration = okamžité zrychlení; zrychlení okamžité; dostředivé zrychlení;

Příklady překladu slova "acceleration" z webu:

The acceleration was dramatic.  Zrychlování je výrazné.
Arthur lay in startled stillness on the acceleration couch.  Arthur setrval v poplašné nehybnosti na akcelerační pohovce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraccelerator   accelerator pedal   accent   acceptance   accepted   access   access method   access time