Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad accelerating; accentuate; accentuation; accept do češtiny


accelerating = zrychlující se, urychlující, zrychlování, zrychlující, urychlovací

accentuate = akcentovat, vyzdvihnout, stresovat, zvýraznit, přizvukovat, vyznačit, klást důraz, zvýrazňovat (4. p.), klást přízvuk, zvýraznit obrys znaku

accentuation = důraz, akcentování, přizvukování, zdůrazňování, předzkreslení, kontrastnost obrazu, označení přízvuku, zvýraznění, kontrastnost, kladení přízvuků, kladení přízvuku, zvýraznění obrysu znaku


Next: acceptable; acceptor; accessary; accession    antidote; antifebrile; antipodal; antipode