Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abusive; abut; abutting; abyss do češtiny


abusive = hanlivý, sprostý, urážlivý, nezákonný, protiprávní, utrhačný, nesprávný, nemístný, podezřelý, nevhodný, nemístně užitý, nevhodně užitý

abut = sousedit, přiléhat, dosedat, spojovat, opěra, spojit na tupo

abutting = dosedající, přilehlý, přiléhající, končící, hraničící, stykový, sousední, tupý sraz

abyss = bezedná hlubina, nitro země, peklo, hlubina, hlubinný, bezedná hloubka, abysál


Next: academic; accede; accelerate    antedate; antediluvian; anthology; anthrax