Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abstruse; absurd; absurdity; abundant do češtiny


abstruse = těžce pochopitelný, záhadný, odlehlý, hluboký, těžko srozumitelný, temný, málo srozumitelný

absurd = nesmyslný, nemožný, pošetilý, směšný, hloupý, trapný, absurdno, protismyslný

absurdity = nesmysl, nesmyslnost, absurdita, nemožnost, absurdum, směšnost

abundant = překypující, oplývající, bohatý, požehnaný, početný, vydatný, bujný, rozšířený, nadmíru, nadbytečný, bohatý na


Next: abusive; abut; abutting; abyss    antagonize; antecedent; antechamber