Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abstraction do češtiny

abstraction = abstrakce (filozoficky); roztržitost; oddělení; odstranění; abstrahování; odcizení (krádež); krádež; odnětí; zcizení; přelud; vize; odebrání krve; čerpání; odlučování; vynětí; oddělování; abstrakční; abstraktní pojem; abstraktní úvaha; odvodňování
water abstraction = jímání vody; odběr vody;

Příklady překladu slova "abstraction" z webu:

Because they weren't abstractions, they were real.  Protože oni nebyli abstrakce, byli skuteční.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabundance   abuse   abutment   abuzz   acacia   acceleration   accelerator   accelerator pedal