Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abstract do češtiny

abstract = souhrn; abstraktní; výtah; abstrahovat; oddělit; odtažitý; odvrátit; pořídit výtah (článku); obsah; resumé; konspekt; abstraktní pojem; výňatek; přehled; dělat výtah; dělat resumé; konspektovat; odcizit; shrnout; ukrást; výpis; odlehlý; odstranit
structural abstract = poziční abstrakt; strukturovaný záznam; in the abstract = teoreticky vzato;

Příklady překladu slova "abstract" z webu:

As an abstract battle problem, his house was a tough objective.  Jako abstraktní bitevní problém jeho dům představoval nesnadný objekt.
Endeavor is an abstract word, and unsatisfactory.  Vynasnaží se je obrat příliš obecný a neurčitý.
It was all too abstract for her.  Jí to všechno připadalo strašně abstraktní.
He is a genius, a philosopher, an abstract thinker.  Je to génius, filosof, člověk abstraktního myšlení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabstracting   abstraction   abundance   abuse   abutment   abuzz   acacia   acceleration