Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad absorption do češtiny

absorption = pohlcení; absorpce; vstřebání; vstřebávání; tlumení; zaujetí; pohroužení; absorbování; utlumení; ponoření; absorpční kolona; sorpce; nasávání; zabrání; mírnění; nasákavost; nasakování; vsávání; zachycení; resorpce; absorpční; pohlcování; pohltivost
acoustic absorption = absorpce zvuku; pohlcování zvuku;
freight absorption = absorpce dopravného; převzetí dopravného;
gas absorption = absorpce plynu; absorpce plynů; pohlcování plynů;
heat absorption = absorpce tepla; pohlcování tepla; odhlučnění;

Příklady překladu slova "absorption" z webu:

We cannot operate by such absorptions.  My neumíme pracovat s takovou absorpcí.
He worked rapidly and in complete absorption.  Pracoval rychle a naprosto soustředěně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabsorptive   absorptivity   abstinence   abstract   abstracting   abstraction   abundance   abuse