Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad absolutely do češtiny

absolutely = absolutně; naprosto; rozhodně; úplně; zcela; samostatně; určitě; opravdu; fakticky; dočista; zhola; přesně tak; správně!; zajisté; přesně; správně; stoprocentně; ovšemže; vyloženě; v žádném případě

Příklady překladu slova "absolutely" z webu:

Absolutely not!  Vůbec ne!
It's absolutely revolting.  Něco šokujícího.
It made absolutely no sense.  Nedávalo to smysl.
The house was absolutely quiet.  V domě byl naprostý klid.
It was cold, and absolutely silent.  Bylo chladno a vládlo ticho.
He sounded as if he absolutely meant it.  Zdálo se, že to myslí naprosto upřímně.
She seemed to them to be absolutely incompetent.  Dívka jim připadala úplně neschopná.
He was trembling a little but was absolutely under control.  Trochu se třásl, ale jinak se dokonale ovládal.
She wouldn't go any further down that road, absolutely not.  Po této cestě už dál nebude pokračovat, rozhodně ne.
A nice wet rock and a tremendous view of absolutely nothing.  Pěkně mokrý kus šutru a báječný výhled na neuvěřitelné nic.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabsorbed   absorbency   absorbent   absorber   absorbing   absorbing material   absorptance   absorption