Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad absolute do češtiny

absolute = absolutní; úplný; naprostý; neomezený; nepochybný; nepodmíněný; absolutistický; čistý (chem.); prostý (odb.); přesvědčivý; důrazný; svrchovaný; učiněný; absolutně; bezpodmínečný; nadřazený; bez omezení; stoprocentní (pravda); bezvýhradný; bezvýjimečný
decree absolute = definitivní povolení rozvodu; konečné rozhodnutí soudu o rozvodu; konečný rozsudek; konečný rozsudek o rozvodu; povolení k rozvodu;

Příklady překladu slova "absolute" z webu:

Absolute power.  Absolutní moc.
Cool, absolute darkness.  Klid a naprostá tma.
On an absolute roll.  Absolutní nářez.
Not in the absolute dark.  Ne v naprosté tmě.
What followed was an absolute nightmare.  To, co potom následovalo, bylo jako zlý sen.
But he spoke with such absolute certainty.  Jenomže to bylo řečeno tak naprosto sebejistě.
But on this score he had absolute faith in her.  V tomhle ohledu jí zcela důvěřoval.
Listen to me clearly, he said with absolute finality.  Dobře mě poslouchejte, řekl a znělo to jako tečka za vším.
Cal's mouth was open and his eyes showed absolute terror.  Calova ústa se otevřela a v očích měl nevýslovnou hrůzu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabsolutely   absorbed   absorbency   absorbent   absorber   absorbing   absorbing material   absorptance