Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad absent do češtiny

absent = nepřítomný; chybějící; nedostavit se; stranit se; neexistující; nepozorný; roztržitý; duchem nepřítomný; při nedostatku; při nepřítomnosti; při nedostatku čeho; vzdálený; nepřijít; v nepřítomnosti; při nedostatku jiných faktů
be absent = chybět; být nepřítomen;

Příklady překladu slova "absent" z webu:

I was absent from the house the entire afternoon.  Po celé odpoledne jsem nebyl na zámku.
She had been absent from his dreams for months.  Už o ní nesnil několik měsíců.
With luck, one of them will have a conspicuously absent orb.  S trochou štěstí bude na jedné z nich jednoznačně chybět nějaká koule.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabsent from   absolute   absolutely   absorbed   absorbency   absorbent   absorber   absorbing