Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad absent-minded; absentee; absenteeism do češtiny


absent-minded = duchem nepřítomný, roztékaný, mechanický, roztěkaný, duchem nepřítomen

absentee = nepřítomný (někdo), nepřítomná osoba, bulač, absentér, svémocně vzdálený, nepřítomná osoby, chybějící

absenteeism = absentismus, bulačství, absentérství, docházka, nemocnost, absence, bulání, nepřítomnost, absentizmus, nedostavení se


Next: absolution; absolve; absorb; absorbability    annulling; annulment; annulus; annunciator