Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad absent from do češtiny

absent from = nepřítomný v (6. p.); neúčastnit se; roztržitý

Příklady překladu slova "absent from" z webu:

I was absent from the house the entire afternoon.  Po celé odpoledne jsem nebyl na zámku.
She had been absent from his dreams for months.  Už o ní nesnil několik měsíců.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabsolute   absolutely   absorbed   absorbency   absorbent   absorber   absorbing   absorbing material