Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad absence do češtiny

absence = nepřítomnost; nedostavení se; nedostatek; neexistence; absence; neúčast; chybění; nepřítomný; absence v práci
sickness absence = nemocnost; absence z důvodu nemoci; absence způsobená nemocí; in my absence = v mé nepřítomnosti;
leave of absence = dovolená;

Příklady překladu slova "absence" z webu:

Absence of noise is not a natural condition;  Nepřítomnost zvuků je nepřirozený stav;
The absence of his teeth?  Chybějící zuby?
But your absence would be very conspicuous.  To chápu, ale vaše nepřítomnost by byla velmi nápadná.
I'd prefer the absence to the pain.  Dám přednost nepřítomnosti před bolestí.
No one noticed their absence now.  Nikdo si nepovšiml, že teď už na střeše nejsou.
He heard the captains discussing the absence of a thermocline.  Slyšel, jak kapitán hovoří o tom, že tu není termoklinála.
We must be able to show an absence of malice.  Musíme být schopni prokázat, že nemáme špatný úmysl.
They may have hated him, but they'll hate his absence more.  Možná ho nenáviděli, ale jeho nepřítomnost ponesou mnohem hůř.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabsent   absent from   absolute   absolutely   absorbed   absorbency   absorbent   absorber