Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abruptly do češtiny

abruptly = náhle; neočekávaně; trhanost
brake abruptly = prudce zabrzdit; brzdit přerušovaně;

Příklady překladu slova "abruptly" z webu:

Abruptly he grinned.  Krátce se usmál.
Pappy abruptly stopped the truck.  Pappy zne­nadání zastavil náklaďák.
The sound abruptly died.  Pískot okamžitě ustal.
His leg went abruptly to sleep.  Najednou mu zdřevěněla noha.
The sound ceased so abruptly that the silence clanged.  Zvuk utichl tak náhle, že ticho bušilo jako zvon.
Fortunately the noise stopped as abruptly as it had started.  Naštěstí pal pískot naráz umlkl, stejně náhle jak začal.
But a few minutes later, soccer was abruptly canceled.  Jenže po pár minutách byl trénink rázně ukončen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabscess   absence   absent   absent from   absolute   absolutely   absorbed   absorbency