Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abridgement; abrogate; abrupt; abruption do češtiny


abridgement = omezení, zkrácené vydání, okleštění, výtah (z textu), krácení, zkrácené znění, z krácení, zkrácený text, snížení, zkrácená verze, zkrácení textu, zestručnění

abrogate = odstranit, odvolat (nařízení), zničit, anulovat, prohlásit za neplatné, rušit, odvolávat, odstraňovat, abrogovat, prohlásit neplatným

abrupt = náhlý, neočekávaný, srázný, přetržený, přerušený, ulomený, ostrý, strohý, strmý, příkrý, trhaný, nesouvislý


Next: abruptness; abscissa; abscission; abscond    annexation; annihilate; annihilation; announce