Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad above do češtiny

above = nad (7. p.); nahoře; přes (číselně); výše (v citaci); nahoru; shora (v citaci); číselně přes (4. p.); vzhůru; shůry; mimo; dále než; vysoko; nade; především; výše uvedený
be above = být nad; cítit se povznesen;
far above = daleko nad (7. p.); daleko nahoře;
from above = shora; svrchu; seshora; shůry; horem; zvysoka; odshora;
listed above = uvedený výše; shora uvedený;
live above = bydlet výš; žít; stavět; umístit;

Příklady překladu slova "above" z webu:

Above his head easily.  Lehce nad hlavou.
That above all else.  To především.
He hovered above it.  Dobře, dobře.
The window was above them.  Nad nimi bylo okno.
Then the firing from above stopped.  Pak palba shora ustala.
What is on the level above us?  A co je v patře nad námi?
It was ice, solid and unbroken above him.  Nad ním byl led, pevný a celistvý.
A night bird cried in a tree above them.  Na stromě nad nimi zakřičel pták.
Both to those beneath us and to those above us?  A to jak pro podřízené, tak pro nadřízené.
Certainly not security, which is what a woman wants above all things.  Cítil jsem se hrozně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorabreast   abreast with   abroad   abrogation   abruptly   abscess   absence   absent