Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aborted; abortive; abound; above-board do češtiny


aborted = potracený, předčasně narozený, zakrnělý, nepodařený, nezdařilý, nevyvinutý

abortive = nedonošený, neúspěšný, předčasný, neživotný, marný, zakrslý (biol.), nezdařilý, nezralý, nezdařený, potracený, nepovedený, abortivní

abound = hojně se vyskytovat, oplývat, hemžit se, vyskytovat se, překypovat, mít hojnost, být hojný

above-board = otevřeně, čestný, bezelstně, čestně, poctivě, poctivý, upřímný


Next: above-mentioned; aboveboard; abrade; abrading    angular; angularity; animadversion; animate