Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abominate; abomination; aboriginal; abort do češtiny


abominate = ošklivit si, mít nerad, jíst nerad, štítit se, děsit se, hnusit

abomination = ohavnost, odpor, hnus, sprostota, hnusárna

aboriginal = prvotní, primitivní, prapůvodní, praobyvatel (řidčeji), domorodec, původní, domácí

abort = potratit, přerušovací, zakrnět, zrušit, zrušení, selhat, nezdařit se, pokazit se, udělat potrat, předčasně ukončit, zastavit se, potrat


Next: aborted; abortive; abound; above-board    androgynous; anew; angling; angrily