Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abject; abjection; abjure; ablate do češtiny


abject = zavrženíhodný, ubohý (stav), nízký, opovrženíhodný, nejhlubší, nejhorší, otrocký

abjection = pokoření, degradace, zavržení, bída, skleslost

abjure = zříct se, odvolat, vzdát se, zříci se, přísežně se zříci, odvolat co

ablate = odnít, povrchové a vnitřní tání ledovce, odstranit, odříznout, snést


Next: ablation; able; abluent; ablution    anarchy; anathema; anatomize; anatomy