Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abhorrent; abidance; abide; abiding do češtiny


abhorrent = neslučitelný, příčící se, hrozící se, odpudivý, nepřípustný

abidance = dodržování, setrvání, věrnost, zachovávání, trvání

abide = zůstávat (s/v, zast.), být věren (3. p.), trpět (4. p.), řídit se, dodržovat, trvat, bydlet (zast.), snést (co), vystát (koho), snést se s (7. p.), dodržet, setrvat

abiding = stálý, nepomíjející (kniž.), bydlící (zast.), dodržující, řídící se, vytrvalý, trvající


Next: abject; abjection; abjure; ablate    analog; analogous; analogue; analyze