Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abduction; abeam; abecedarian; aberrance do češtiny


abduction = abdukce, únos dívky, upažení, odtažení, odvlečení, odvedení, unesení

abeam = ze strany lodi, bočně, na stejné úrovni, po boku, z boku, ze strany, napříč, kolmo na

abecedarian = začátečnický, začátečník, učitel elementární školy, prvňáček (žák první třídy), uspořádaný abecedně, abecedně uspořádaný

aberrance = odchylka, poblouznění, vyšinutí, chyba, prohřešek, výchylka, odchýlení, pochybení


Next: aberrant; abet; abhor; abhorrence    ample; amplify; amputate; amputation