Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad abate; abbreviate; abbreviation; abdicate do češtiny


abate = slábnout, skoncovat s (7. p.), zrušit, zastavit, stát se neplatným, ustávat, zmírnit, polevit (o větru), srážet (cenu), zmenšovat, sledovat, poskytovat srážku

abbreviate = zestručnit, zjednodušit, zkracovat, zhustit, zkrácený, poměrně krátký, stáhnout, stručně označit, zmenšit, zjednodušovat

abbreviation = zkrácení, zkracování, zkratkový, kódování, krácení, zjednodušení, zkracovací znaménko


Next: abduction; abeam; abecedarian; aberrance    amortize; amour; amphibian; amphitheatre