Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad Russian do češtiny

Russian = ruský; Rus; ruština; poruštění
in Russian = rusky; v ruském; v Rusku;

Příklady překladu slova "Russian" z webu:

Russian subs?  Ruské ponorky?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrusty   saddle   safety   safety belt   safety catch   safety glass   safety lamp   sagittal